Witam Państwa. Proszę przeczytajcie Państwo artykuł „Działkowcy kontra prezes okręgu Łódzkiego...”

Jak widać z przytoczonych tam informacji tzw. działacze Polskiego Związku Działkowców usiłują nie dopuścić od wyłączenia się ze struktur PZD ogrodu, który ma dosyć opłacania haraczu na działaczy PZD. Tzw. działacze Polskiego Związku Działkowców po otrzymaniu informacji o próbie wyłączenia danego ROD ze struktur PZD stosują starą metodę wymiany pod byle pretekstem Zarządu ROD na tzw. Zarząd Komisaryczny, który jest powoływany w składzie posłusznym PZD.

Walka działkowców z ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej trwa już od dłuższego czasu. Obszernie pisze o tym prasa lokalna. Patrz artykuł „Wojna secesyjna działkowców z „Konwalii” na stronie 5.

Kolejna odsłona miała miejsce w dniu dzisiejszym (30 grudnia 2021 r.) na zebraniu oprócz mediów tradycyjnych była także obecna TVP Łódź, która przygotowała relację ze spotkania Zarządu ROD „Konwalia” z działkowcami.

Jak widać w ogrodach zarządzanych przez PZD narasta opór przeciwko praktykom ograniczania demokratycznych wyborów przez tzw. działaczy PZD. Działkowcy nie chcą utrzymywać ze swoich głodowych rent i emerytur zbędnych struktur, które poza pobieraniem składki nie zapewniają skutecznej pomocy dla ogrodów w chwili kiedy pojawią się jakieś problemy. Przykładów takich szykan ze strony tzw. działaczy Polskiego Związku Działkowców na stronie www.polskalewica.pl jest mnóstwo.