W dzisiejszym artykule będziemy kontynuować zwycięską walkę działkowców z tzw. działaczami Polskiego Związku Działkowców, którzy szykanują członków tego związku.

Niech jako przykład posłuży wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie sygn. akt I C 1084/21.

Jak widać z wyroku sąd podzielił stanowisko powodów (działkowców), którzy wykazali, że tzw. działacze PZD w sposób bezprawny naruszyli stan posiadania działkowców poprzez odłączenie dopływu energii elektrycznej do działki powodów i nakazał tzw. działaczom przywrócenie zasilania działki w energię elektryczną.

W drugim punkcie wyroku Sąd Rejonowy w Koszalinie obciążył kosztami procesu Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy im. „Centralny” w Koszalinie.

Szanowni działkowcy z tego ogrodu przypilnujcie aby te koszty ponieśli tzw. działacze PZD, którzy bezprawnie odłączyli prąd a nie Wy (działkowcy). Standardową metodą stosowaną przez tzw. działaczy jest „topienie” kosztów przegranych procesów w opłatach ogrodowych. Nie dajcie sobie podwyższyć opłaty niech za swoją fanaberię zapłaci Zarząd ROD z własnych środków.

Informuję Państwa także, że prawomocne postanowienie tego sądu z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zabezpieczenia roszczenia Powodów do dnia dzisiejszego nie zostało wykonane przez Zarząd ROD co spowoduje dalsze koszty dla ogrodu.

Według posiadanych przez redakcję strony informacji koszt ten wycenili Powodowie na 500,00 zł za każdy dzień opóżnienia w wykonaniu tego zabezpieczenia. Porównajcie Państwo daty (data Postanowienia 04.08.2022 i data bieżąca) koszty już idą w tysiące złotych. Na dzień dzisiejszy Powodowie oczekują na decyzję sądu i jej uprawomocnienie.

O tej bulwersującej sprawie pisałem już w artykule 2022.10.06 Zarząd ROD „Centralny” w Koszalinie przegrywa w sądzie.

I na koniec optymistyczna wiadomość Zarząd ROD im. Centralny w Koszalinie, który doprowadził do tej sytuacji będzie odwołany ale koszty pozostały więc drodzy działkowcy pilnujcie swoich pieniędzy niech za przegrane procesy zapłaci odwołany zarząd.