Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Lewicy.  Biuletyn Informacji Publicznej to publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Dane adresowe partii Polska Lewica

Statut partii Polska Lewica

Władze partii:

         Zarząd

         Krajowa Komisja Rewizyjna

         Krajowy Sąd Partyjny

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wypełniony wniosek prosimy kierować na adres Zarządu Polskiej Lewicy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

REJESTR UMÓW I WPŁAT

Rejestr umów
zawartych przez partię polityczną Polska Lewica w 2024 roku


Nie zawarto żadnych umów w 2024 roku.

Rejestr umów

Rejestr umów
zawartych przez partię polityczną Polska Lewica w 2023 roku


Nie zawarto żadnych umów w 2023 roku.

Rejestr umów

Rejestr umów
zawartych przez partię polityczną Polska Lewica w 2022 roku


Nie zawarto żadnych umów w 2022 roku.

Rejestr umów

Rejestr wpłat
na rzecz partii Polska Lewica w 2024 roku


Rejestr wpłat

Rejestr wpłat
na rzecz partii Polska Lewica w 2023 roku

Nie było wpłat w kwocie przekraczającej 10 000 zł w 2023 roku.

Rejestr wpłat

Rejestr wpłat
na rzecz partii Polska Lewica Polska Lewica w 2022 roku

Nie było wpłat w kwocie przekraczającej 10 000 zł w 2022 roku.

 Rejestr wpłat


Data publikacji: 2023-11-17

Opublikowane przez: Andrzeja Łaszczyka

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikowane przez: Andrzeja Łaszczyka