Waldemar Witkowski - kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biorąc odpowiedzialność za obywateli

naszej Ojczyzny proponuję władzom

publicznym rozważenie możliwości

przesunięcia wyborów prezydenckich.