Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

PDF Drukuj Email

POLSKA LEWICA
z siedzibą w Warszawie,

REGON  141299343, NIP 951-224-30-41.
konto bankowe:
PKO BP SA: 35 10201097 0000 7802 0148 8113.
Limit wpłat od osoby fizycznej w 2011 roku - 20.790 złp

Nr ewidencji z księgi ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez  
Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rejestrowy: EwP 279.